De Boerderij

De stolpboerderij met de kenmerkende piramidevorm staat al ruim 150 jaar aan de Heereweg. Op de overgang van duin naar polder, van droog naar nat. Al meer dan een halve eeuw woont hier de familie Mekken. Vroeger was hier een grotere melkveehouderij. De melkveehouderij is intussen gestopt maar er worden nog schapen en paarden gehouden, de helft van de paarden in pension. Er is bij ons geen mogelijkheid voor buitenrit met de paarden. Hiervoor adviseren wij duinmanage Van Poelenburgh in Schoorl of Fiona’s rijplezier in Camperduin.

Voor de paarden is er op het erf een paardenbak. Ook wordt er circa 20 hectare grasland beheerd waarvan het grootste gedeelte in eigendom is. Het beheer betreft zowel natuurbeheer, als agrarisch natuurbeheer als regulier beheer. Maar er wordt bijvoorbeeld al jaren geen kunstmest meer gebruikt maar alleen (vaste) dierlijke eigen mest. Dit is een test 

In 2016 zijn de oude koeienstallen gesloopt en daarna is hier een nieuwe loods voor in de plaats gekomen. Hierin is ook de sanitaire ruimte voor de boerencamping gebouwd die begin 2018 in gebruik is genomen. Dit is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Noord-Holland. Dit project gaf direct ook de impuls om de overige asbestdaken te laten verwijderen en op de nieuwe golfplaten zonnepanelen aan te leggen. Hiermee voorzien we in onze eigen stroombehoefte van de boerderij.

Een mooi voorbeeld van gewoon kijken waar er kansen zijn en soms iets extra’s doen voor de lange termijn.  

Bij de naam Gewoon Buiten hebben we ons laten inspireren door wat we doen en waar we dat doen. We proberen gewoon te doen door niet te veel gedoe en laagdrempelig te blijven. En we leven met name buiten op ons erf en op het land en genieten van de ruimte en rust die we hier hebben. Dat vinden we Buiten Gewoon